ITALTATRY


Prejdi na obsah

TLMOČENIE

PONÚKANÉ SLUŽBY

Ponúkam tlmočenie z a do talianskeho jazyka pri pracovných stretnutiach, rokovaniach, kongresoch a sympóziách, vrátane občianskych úkonov, na území SR, aj mimo územia Slovenska.

Tlmočník Vás bude sprevádzať na obchodnom rokovaní u klienta, pričom neformálne tlmočí prebiehajúcu konverzáciu. Aby mohol poskytovať túto službu, musí mať zároveň dobré pozorovacie schopnosti, keďže má “reprodukovať“ nielen to, čo je povedané, ale aj pohľad na vec, či priamo nevyslovený zámer. Tlmočník musí byť často schopný “čítať medzi riadkami“, ochotný vytušiť aj mimo slov skutočné zámery účastníkov rokovania.

Pre zabezpečenie čo najlepších výsledkov v prípadoch, kedy sa jedná o špecifickú tématiku (napr. z technickej, vedeckej oblasti atď.), žiadame klienta o spoluprácu tým, že vopred poskytne tlmočníkovi tlačené materiály týkajúce sa témy, o ktorej sa bude hovoriť.


Pre cestovné kancelárie, ako aj pre skupiny turistov, alebo individuálnych klientov ponúkam
asistenčné služby tlmočníka-turistického sprievodcu, ktorý na základe Vašich požiadaviek
vypracuje individuálny itinerár ciest a bude vás sprevádzať počas návštevy po celom území Slovenska.


Odmena tlmočníka:

Cena za 60 minút, resp. deň tlmočenia (max. 8 hodín) sa stanoví dohodou.

V cene musí byť zohľadnená cena za dopravu na miesto konania tlmočenia
a čas strávený na ceste, vrátane prípadných ďalších ubytovacích a stravovacích nákladov.


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu